اخبار
سازمان تبلیغاتشهرستانهااستان قمایران و جهان
مناسبت ها
پنج شنبه 1 تیر 1396 ش 27 ماه رمضان 1438ق
جمعه 2 تیر 1396 ش 28 ماه رمضان 1438ق
شنبه 3 تیر 1396 ش 29 ماه رمضان 1438ق
یکشنبه 4 تیر 1396 ش 30 ماه رمضان 1438ق
دوشنبه 5 تیر 1396 ش 1 شوال 1438 ق
سه شنبه 6 تیر 1396 ش 2 شوال 1438 ق
چهارشنبه 7 تیر 1396 ش 3 شوال 1438 ق
پنج شنبه 8 تیر 1396 ش 4 شوال 1438 ق
پنج شنبه 8 تیر 1396 ش 4 شوال 1438 ق
جمعه 9 تیر 1396 ش 5 شوال 1438 ق
شنبه 10 تیر 1396 ش 6 شوال 1438 ق
یکشنبه 11 تیر 1396 ش 7 شوال 1438 ق
دوشنبه 12 تیر 1396 ش 8 شوال 1438 ق
سه شنبه 13 تیر 1396 ش 9 شوال 1438 ق
چهارشنبه 14 تیر 1396 ش 10 شوال 1438 ق
پنج شنبه 15 تیر 1396 ش 11 شوال 1438 ق
جمعه 16 تیر 1396 ش 12 شوال 1438 ق
شنبه 17 تیر 1396 ش 13 شوال 1438 ق
یکشنبه 18 تیر 1396 ش 14 شوال 1438 ق
دوشنبه 19 تیر 1396 ش 15 شوال 1438 ق
سه شنبه 20 تیر 1396 ش 16 شوال 1438 ق
چهارشنبه 21 تیر 1396 ش 17 شوال 1438 ق
پنج شنبه 22 تیر 1396 ش 18 شوال 1438 ق
جمعه 23 تیر 1396 ش 19 شوال 1438 ق
شنبه 24 تیر 1396 ش 20 شوال 1438 ق
یکشنبه 25 تیر 1396 ش 21 شوال 1438 ق
دوشنبه 26 تیر 1396 ش 22 شوال 1438 ق
سه شنبه 27 تیر 1396 ش 23 شوال 1438 ق
چهارشنبه 28 تیر 1396 ش 24 شوال 1438 ق
پنج شنبه 29 تیر 1396 ش 25 شوال 1438 ق
جمعه 30 تیر 1396 ش 26 شوال 1438 ق
  • رمضان المبارک
    رمضان المبارک

  • شبهای قدر
    اعمال و تکالیف شب قدر اعمال و تکالیف شب قدر ما آن (قران ) را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر از ( هزار ماه بهتر است ) فرشتگان و روح و در آن شب به اذن پروردگار خود ، برای تقدیر هر کاری نازل می شوند ،آن شب انباشته از سلامت و برکت و رحمت ، تا طلوع صبح است .

لـوای تشیـع
سلامت و پـزشکی
دانـش و فنـاوری
دین و انـدیشه
سیـاسی و اجتماعی
ادبـی و هنـری
قـم شنـاسی
خانـه و خانـواده
سرگـرمی ها
گنجـینه ها
بازدیدها
امروز :3199
کل بازديدکنندگان :9874987
بازديدکنندگان آنلاين :6
بازديدازاین صفحه :248564
آریانیک