نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]


  چاپ        ارسال به دوست

اثربازی(اخلاقی،خلاقیتی،اجتماعی)

بازی از عوامل تربیت اخلاقی است. کودک درمی یابد که اگر بخواهد در بازی یک فرد قابل قبول به حساب آید باید درستکار، حق طلب، مسلط به خود و عادل باشد. لذا لازم است برنامه هایی مانند مسائل تربیتی، احترام به بزرگترها، آموختن نظم و ترتیب، آموزش مناسب دوستانه میان کودکان، صحبت مؤدبانه با یکدیگر، احترام به نظرات همبازی ها، دلسوز بودن نسبت به هم، توجه به خردسالان، دفاع از ضعیفان و ارزیابی صحیح رفتار خود و دیگران گنجانده شود. انسان سالم انسانی است که در ابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی به صورت نسبتاً متعادل رشد کرده باشد. جامعه به چنین افرادی نیاز دارد. بازی در رشد این ابعاد تأثیر مهم دارد. از راه بازی، کودک رفتارهای خوب و بد را شناسایی کرده و این ارزش ها را درونی می کند. درستکاری، انصاف و راست گویی را کودک از راه بازی می آموزد.

اثر خلاقیتی
بازی عمده
ترین و مناسبترین عامل برای رشد و بروز استعداد و خلاقیت به شمار می رود. در بازی های ابتکاری، کودک ضمن تقلید از بزرگسالان خاطر ه  ها و تجارب شخصی اش و تصوراتش را با داستانها کتاب ها و فیلم ها ترکیب کرده و بر آن می افزایند. خلاقیت کودک از تقلید آغاز شده که عامل مهم پیشرفت، به ویژه پیشرفت هنری به شمار می آید. مربیان از تقلیدپذیری کمک گرفته و با تکرار، مهارت را به او آموزش می دهند. کودک با نمونه های جمع آوری شده از طبیعت قدرت تخیل خود را تقویت کرده و آنها را به صورت اشیاء تجسم می کند. کروسکایات می گوید: «بگذارید کودک داخل قطار ساخته شده از صندلی ها حرکت کند. خانه خود را از شن و چوب بنا کند زیرا قدرت تخیل او در قالب یک هنر جاودانه خودنمایی می کند.»

اثر اجتماعی
فروبل  معتقد است: «باید کودک را برای زندگانی اجتماعی تربیت نمود، زیرا در کودک توان بالقوه اجتماعی بودن موجود است. همنشینی با دیگران، باعث به فعل درآمدن توان بالقوه اجتماعی کودک می-شود.» بازی علاوه بر تکامل نیروهای جسمی و عقلی کودک، باعث می
شود تا او در مورد پرورش ویژگی-های اخلاقی خود، نیز به موفقیت هایی نایل شود. دلیل این امر آشنایی کودک با ویژگی ها و خصوصیات همکاری، همیاری، بردباری، راست گویی، یکدلی، وابستگی گروهی، استقلال و توجه به حقوق دیگران از طریق بازی است. بازی عامل دوستی و مشارکت و همیاری برای رسیدن به هدف باعث اتحاد هم بازی ها می گردد. کودکان با انتخاب نوع بازی و سازمان دهی آن و ملزم ساختن خود به رعایت اصول و مقررات، نوعی زندگی اجتماعی را می آموزند.
استرانگ می
گوید : «کودک از طریق بازی، بهترین چراغ هدایت برای دوران بلوغ اجتماعی را به دست می آورد. نقش خود را در زندگی دریافته و با شجاعت و اعتماد به نفس آن نقش برخورد کند.»
کودک از طریق بازی کشش
ها و کوشش های دوران بزرگسالی و یا در حقیقت نوعی از همانندسازی را تکرار می کند. بازی اصولاً اجتماعی است و یکی از هدف ها و بازده های آن ایجاد حس دوستی و معاشرت با دیگران است. یعنی در حقیقت بازی سازنده انسان اجتماعی است. کودک از طریق بازی و همانندسازی نه تنها به تمرین رفتارهای اجتماعی می پردازد، بلکه این خود برای اصلاح و گسترش رفتارها فرصتی نیکو و شایسته در اختیار کودک قرار می دهد.

بازی به او فرصت می دهد تا با به تجربه درآوردن پندارها و آموخته های خود نقش مطلوب و مناسب خود را بازیابد. تجربه های بازی به کودک می آموزد تا مسیر خود را در جهت بلوغ اجتماعی و مشارکت در زندگی اجتماعی دریابد. از طریق تجربه های بازی به آن گونه از شجاعت و اطمینانی که لازمه روبه رو شدن با مشکلات و پدیده های اجتماعی است، دست می یابد. کودک با رشد روابط و تعالات اجتماعی منطبق بر قواعد آداب و سنن اجتماعی به جایی می رسد که می توان به او انسان متمدن نامید.
کـودک در بازی مـحیط اطراف خود را کـشف کرده و اولین گام
ها را برای اجـتماعی شـدن برمی-دارد. همکاری و تشریک مساعی با گروه را می آموزد. مفاهیم گروهی همچون: صبر و حوصله نشان دادن، احترام به حقوق دیگران، اعتماد به نفس پیدا کردن، پیروزی، و شکست را فرامی گیرد.
ویژگی بازی اجتماعی، انجام دادن رفتارهای واقعیت
گریزانه در درون بافتی از تعامل اجتماعی است. به  عبارت دیگر رفتارهای واقعیت گریزانه پی درپی یک کودک، وابسته به رفتارهای واقعیت گریزانه همبازی اوست. گاروی می‌گوید: در بازی اجتماعی سه توانایی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه کودک باید واقعیت را به طور کامل درک کند. زیرا او باید بین واقعیت و وانمودسازی به روشنی تمایز قایل شود. دوم اینکه کودک باید بتواند، وجود قواعد و لزوم پیروی از آنها را برای تغییر مسیر در بازی تشخیص دهد. سوم اینکه بازیکنان باید هنگامی که موضوع بازی را مشخص می کنند، تخیل های خود را با یکدیگر در میان بگذارند.

بازی اجتماعی، یکپارچگی کودکان در گروه همسالان را تسهیل می کند. به ویژه در مورد کودکانی که به لحاظ اجتماعی گوشه گیر هستند. مشخص شده است که انواع معینی از وسایل بازی و فعالیت ها در افزایش یک پارچگی اجتماعی مفید هستند. مشکل های اجتماعی بازی به کودکان کمک می کند تا نحوه همکاری با سایر کودکان را فراگیرند و از دیدگاه های خود محورانه خویش فراتر روند و سعی کنند تا دنیا را از دریچه چشم سایر افراد نگاه کنند. توانایی برعهده گرفتن نقش ها یا توجه به دیدگاه های دیگران، برای برقراری روابط نزدیک میان فردی لازم است و در میان کودکان بزرگتر با رفتار نوعدوستانه یا یاری رساندن به دیگران ارتباط دارد.

اثر ذهنی
بازی یکی از مهم
ترین عوامل است که باید مورد نظر قرار گیرد. زیرا کودک آنچه را که در اثر برخورد و تعاملات با محیط می آموزد ضمن بازی تکرار کرده و با این تکرار درباره آن به بازاندیشی پرداخته و از این طریق آنها را بهتر درک می نماید. بازی امکان تجربه و تعاملات مستقیم با عوامل محیطی را برای کودک فراهم می‌سازد. فعالیت کودکان در بازی همواره با تصویر همراه است. باید نقشی برای خود انتخاب کند و در ذهن حرکات و رفتار و گفتار او را تصور کند و این تصور در تجسس ابزار و وسایل برای اجرای نقش به کار می افتد و رشد می کند. بنابراین بازی رشد هوشی را تسریع می کند.
بلوم  از پژوهش
های خود نتیجه می گیرد که حدود 50 درصد از رشد هوشی کودک از بدو تولد تا 4 سالگی، حدود 30 درصد از 4 سالگی تا 8 سالگی و 29 درصد باقی مانده در فاصله 8 تا 17 سالگی شکل می گیرد. پژوهش های تجربی اندکی وجود دارند که نشان می دهند، انواع معینی از بازی باعث پیشرفت رشد ذهنی کوکان می شوند. بازی با گل رس به کودکان می آموزد که میزان مواد بدون توجه به تغییر در شکل ظاهری آنان همواره یکسان باقی می ماند. بازی با آب به کودکان در زمینه یادگیری شناوری اندازه-گیری و نگهداری ذهنی مایعات کمک می کند. بازی کردن موضوع های داستانی که برای کودکان خوانده می شود، داستان را برای آنها قابل در ک تر می سازد و به آنان کمک می کند تا آن را بهتر به خاطر آورند.
آَشنایی کودک با خود نیز از طریق بازی انجام می
گیرد، چون شناخت خود امری مجرد و ذهنی است. کودک در مراحل اولیه زندگی فاقد آن گونه از تجربه هایی است که بتواند با تکیه بر آن خود را از محیط مجزا سازد و به خود به عنوان موجودی مستقل بیاندیشد. لذا برای شناخت خود باید به تجربیات حسی و حرکتی خود متوسل گردد که بازی کامل ترین مجموعه تجربیات حسی و حرکتی را در اختیار او می-گذارد.

به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی قم


١٦:٥٨ - 1392/07/29    /    شماره : ٢٠٥٣٤    /    تعداد نمایش : ٧١٠خروج

   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :889
کل بازديدها :14164085
بازديدکنندگان آنلاين :20
بازديدازاین صفحه :251741