اخبار
سازمان تبلیغاتشهرستانهااستان قمایران و جهان
مناسبت ها
پنج شنبه 1 تیر 1396 ش 27 ماه رمضان 1438ق
جمعه 2 تیر 1396 ش 28 ماه رمضان 1438ق
شنبه 3 تیر 1396 ش 29 ماه رمضان 1438ق
یکشنبه 4 تیر 1396 ش 30 ماه رمضان 1438ق
دوشنبه 5 تیر 1396 ش 1 شوال 1438 ق
سه شنبه 6 تیر 1396 ش 2 شوال 1438 ق
چهارشنبه 7 تیر 1396 ش 3 شوال 1438 ق
پنج شنبه 8 تیر 1396 ش 4 شوال 1438 ق
پنج شنبه 8 تیر 1396 ش 4 شوال 1438 ق
جمعه 9 تیر 1396 ش 5 شوال 1438 ق
شنبه 10 تیر 1396 ش 6 شوال 1438 ق
یکشنبه 11 تیر 1396 ش 7 شوال 1438 ق
دوشنبه 12 تیر 1396 ش 8 شوال 1438 ق
سه شنبه 13 تیر 1396 ش 9 شوال 1438 ق
چهارشنبه 14 تیر 1396 ش 10 شوال 1438 ق
پنج شنبه 15 تیر 1396 ش 11 شوال 1438 ق
جمعه 16 تیر 1396 ش 12 شوال 1438 ق
شنبه 17 تیر 1396 ش 13 شوال 1438 ق
یکشنبه 18 تیر 1396 ش 14 شوال 1438 ق
دوشنبه 19 تیر 1396 ش 15 شوال 1438 ق
سه شنبه 20 تیر 1396 ش 16 شوال 1438 ق
چهارشنبه 21 تیر 1396 ش 17 شوال 1438 ق
پنج شنبه 22 تیر 1396 ش 18 شوال 1438 ق
جمعه 23 تیر 1396 ش 19 شوال 1438 ق
شنبه 24 تیر 1396 ش 20 شوال 1438 ق
یکشنبه 25 تیر 1396 ش 21 شوال 1438 ق
دوشنبه 26 تیر 1396 ش 22 شوال 1438 ق
سه شنبه 27 تیر 1396 ش 23 شوال 1438 ق
چهارشنبه 28 تیر 1396 ش 24 شوال 1438 ق
پنج شنبه 29 تیر 1396 ش 25 شوال 1438 ق
جمعه 30 تیر 1396 ش 26 شوال 1438 ق
  • امام جعفر صادق(ع) رئیس مذهب شیعه
    امام جعفر صادق(ع) رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق(ع) درهفدهم ربیع‌الاول سال 83 ه.ق که سالرزو ولادت جدش رسول الله(ص) است در شهر مدینه به دنیا آمد. پدرش امام محمد باقر(ع) پنجمین امام شیعیان و مادرش فاطمه، معروف به اُم فروه است.

  • حرم حضرت معصومه س

  • شهادت امام جعفرصادق علیه السلام
    امام جعفر صادق(ع) رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق(ع) درهفدهم ربیع‌الاول سال 83 ه.ق که سالرزو ولادت جدش رسول الله(ص) است در شهر مدینه به دنیا آمد. پدرش امام محمد باقر(ع) پنجمین امام شیعیان و مادرش فاطمه، معروف به اُم فروه است.

  • شهادت امام جعفرصادق علیه السلام
    حکومت منصور عباسی و شهادت امام صادق(ع) منصور و سخت‌گیری بر امام صادق(ع) هنگامی که در سال 136 قمری منصور پس از برادرش ابوالعباس سفاح حکومت را در دست گرفت، کینه پنهان خود بر امام صادق(ع) و اصحاب او از علویان را آشکار ساخت. مورخان درباره منصور گفته‌اند که او فرد نیرنگ‌بازی بود که در ریختن خون، هیچ‌گاه به خود تردید راه نمی‌داد. او ستمگری بی‌پروا و در کشتار افسارگسیخته بود.(1)

لـوای تشیـع
سلامت و پـزشکی
دانـش و فنـاوری
دین و انـدیشه
سیـاسی و اجتماعی
ادبـی و هنـری
قـم شنـاسی
خانـه و خانـواده
سرگـرمی ها
گنجـینه ها
بازدیدها
امروز :4402
کل بازديدکنندگان :10046882
بازديدکنندگان آنلاين :10
بازديدازاین صفحه :3341