نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دانش و فناوری > علوم اسلامی 


  چاپ        ارسال به دوست

منبع شناسی علوم حدیثی (2)

13. مجمع الرجال، ملاعنایهاللَّه القُهپایی (م 16.1ق) ، 7ج، اسماعیلیان، قم، 313+304 + 296 + 312 + 288 + 297 + 304ص، عربی.
14. نقد الرجال، مصطفی بن حسین تفرشی (م 1044ق) ، انتشارات الرسول المصطفی، قم، 427ص، عربی.
15. جامع الرواه، محمد بن علی الأردبیلی (ح 1098ق) ، 2ج، مكتبه المصطفوی، قم، 552 + 660ص، عربی.
16. هدایه المحدّثین (مشتركات الكاظمی) ، محمد أمین بن محمدعلی الكاظمی (قرن یازدهم ق) ، تحقیق: سید مهدی رجایی، مكتبه آیهاللَّه المرعشی، قم، 1405ق، 420ص، عربی.
17. إجازات الحدیث، محمدباقر مجلسی (1037 - 1110ق) ، تحقیق: سید احمد الحسینی، مكتبه آیهاللَّه المرعشی، قم، 1410ق، 31+ 110 + 310ص، عربی.
18. الوجیزه، محمدباقر مجلسی (1037 - 1110ق) ، 1312ق، ص 142-179، عربی. این كتاب در حاشیه رجال العلامه، چاپ شده است.
19. فهرست آل بویه و علماء البحرین، سلیمان الماحوزی البحرانی (1075-1121ق) ، إعداد: سید احمد الحسینی، مكتبه آیهاللَّه المرعشی، قم، 1404ق، 122ص، عربی.
20. الفوائد الرجالیه، محمد اسماعیل بن الحسین بن محمدرضا المازندرانی (م 1173ق) ، تحقیق: سید مهدی الرجائی، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، 1413ق - 1372ش، 358ص، عربی.
21. لؤلؤ البحرین، یوسف بن احمد البحرانی، (م 1186ق) ، تحقیق: سید محمد صادق بحرالعلوم، مؤسّسه آل البیت، قم، دوم، 461ص، عربی.
22. الإجازه الكبیره، سید عبداللَّه موسوی جزایری شوشتری (قرن 12ق) ، تحقیق: محمد السمامی الحائری، مكتبه آیهاللَّه المرعشی، قم، 1409ق، 318ص، عربی.
23. تعلیقه الوحید علی منهج المقال، محمد باقر البهبهانی (م 1206ق) ، 1306ق،
517ص، عربی. این كتاب، تعلیقه بر منهج المقال میرزا محمّد استرآبادی (م 1208ق) است و همراه آن چاپ شده است.
24. منهج المقال،[1] میرزا محمد استرآبادی (م 1208ق) ، 1306ق، 517ص، عربی.
25. رجال السید البحرالعلوم، محمد مهدی بحرالعلوم (1155-1212ق) ، 4ج، مكتبه الصادق علیه السلام، تهران، 1363ش، 223 + 391 + 431 + 554ص، عربی.
26. منتهی المقال،[2] محمد بن اسماعیل بن عبدالجبار المازندرانی (1159-1215ق) ، 1267ق، عربی.
27. رساله فی تحقیق أحوال أبی بصیر، سید محمد مهدی الخونساری (م 1246ق) ، چاپ شده در ضمن الجوامع الفقهیه، مكتبه آیهاللَّه المرعشی، قم، 1404ق، ص 64-106، عربی.
28. تكمله الرجال، عبدالنبی الكاظمی (م 1256ق) ، 2ج، تحقیق: سید محمد صادق بحرالعلوم، مطبعه الآداب، نجف، 888 + 610ص، عربی. این كتاب، شرح نقد الرجال تفرشی است.
29. طرائف المقال فی معرفه طبقات الرجال، محمد شفیع الجابَلَقی (م 1313ق) ، 2ج، تحقیق: سید مهدی الرجائی، مكتبه آیهاللَّه المرعشی، قم، 1410ق، 656 +688ص، عربی.
30. زادالمجتهدین فی شرح بُلْغه المحدّثین، احمد بن صالح البحرانی (م 1315) ، تحقیق: ضیاء بدر آل سنبل، همو، 1414ق، ج 1، 358ص، عربی.
31. بهجهالامال فی شرح زبده المقال، ملاعلی علیاری تبریزی (م 1327ق) ، 7ج، تصحیح: محمد هادی الیوسفی الغروی، بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین كوشان پور، 1395ق، 760 +719 +534 +432 +624 +617ص، عربی. این مجموعه شرح زبده المقال حسین بن رضا الحسینی البروجردی است.
32. تنقیح المقال، عبداللَّه المامقانی (1290-1351ق) ، 3ج، عربی.
33. الموسوعه الرجالیه، حسین الطباطبائی البروجردی (م 1380ق) ، 7ج، تنظیم و تكمیل: میرزا حسن النوری، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، 1413ق - 1992م:
ج 1. ترتیب أسانید كتاب الكافی، 567ص.
ج 2. ترتیب اسانید كتاب التهذیب، 544ص.
این دو جلد در سال های 1409 و1411ق نیز توسط میرزا مهدی صادقی تبریزی استنساخ شده و در سه جلد به چاپ رسیده است.
ج 3. ترتیب أسانید كتاب الخصال، معانی الأخبار، علل الشرائع و ثواب الأعمال، 639ص.
ج 4. رجال أسانید و طبقات رجال الكافی، 468ص.
ج 5. ترتیب أسانید و رجال أسانید كتاب من لایحضره الفقیه، 496ص.
ج 6. رجال أسانید و طبقات كتاب رجال الكشی، فهرست الشیخ، فهرست النجاشی، 683ص.
ج 7. رجال أسانید و طبقات كتاب التهذیب، 1341ص.
34. العندبیل فی تمییز الصحیح من العلیل، محمد حسین رضوی كاشانی (م قرن 14) ، شركه طبع الكتاب، 1385ق، 317ص، عربی.
35. مستدركات علم رجال الحدیث، علی نمازی شاهرودی (14051333ق) ، 8ج، ابن المؤلف، 1412ق، 602 + 520 + 503 + 503 + 520 + 490 + 460 +717ص، عربی.
36- الإجازه الكبیره، شهاب الدین المرعشی (م 1411ق) ، تحقیق: محمد السمامی الحائری، مكتبه آیهاللَّه المرعشی، قم، 1414ق، 732ص، عربی.
37. معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم الخوئی (م 1413ق) ، 23ج، مدینهالعلم، قم، چهارم، 1409ق - 1989م، عربی.
38. قاموس الرجال، محمدتقی شوشتری (1320- 1415ق) ، 8ج، مؤسّسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق، عربی.
البته در 1379ق، نیز توسط مركز نشر به چاپ رسیده بود.
39. أحسن التراجم لأصحاب الامام الكاظم علیه السلام[3] ، عبدالحسین الشبستری، كنگره جهانی امام رضاعلیه السلام، مشهد، 1409ق، 469ص، عربی.
40. تاریخ آل زراره، سید محمدعلی ابطحی، اصفهان، 1399ق، 242ص، عربی.
41. تصحیح تراثنا الرجالی، محمدعلی النجار، مؤسّسه دارالهجره، قم، 1410ق، ج 1، 628ص، عربی.
42. تهذیب المقال فی تنقیح كتاب الرجال، سید محمدعلی ابطحی، ج 1، 430ص، عربی.
43. ثقات الرواه، حسن الموسوی الإصفهانی، مطبعه الآداب، نجف، 1387ق، 353ص، عربی.
44. الجامع لرواه أصحاب الإمام الرضاعلیه السلام، محمد مهدی نجف، 2ج، كنگره جهانی امام رضاعلیه السلام، مشهد، 1409ق، 558 +542ص، عربی.
45. الجامع فی الرجال، شیخ موسی زنجانی (شبیری) ، 2ج، چاپخانه فیروز، قم، 1009 +1009ص، عربی.
46. راویان امام رضاعلیه السلام در مسند الرضا، عزیزاللَّه عطاردی، كنگره جهانی امام رضاعلیه السلام، مشهد، 1367ش، فارسی.
47. سه رساله در علم رجال، تصحیح: سید كاظم موسوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344ش، عربی.
الف. توضیح الاشتباه والإشكال، محمدعلی ساروی، 36 +315ص.
ب. رساله فی معرفه الصحابه، محمد بن الحسن الحُرّ العاملی (م 1104ق) 4+126ص.
ج. رجال قاین، محمد باقر آیتی، 29ص.
48. مشایخ الثقات، غلامرضا عرفانیان، مطبعه علمیه، قم، 1409ق، 275ص، عربی.
49. مشیخه النجاشی، محمود دُریاب، مؤلف، قم، 1413ق، 458ص، عربی.
50. معجم الثقات، ابوطالب تجلیل تبریزی، مؤسّسه النشر الاسلامی، قم، 1404ق - 1363ش، 400ص، عربی.
51. المعجم الموحَّد لأعلام الأصول الرجالیه والخلاصه للعلامه، محمود دُریاب نجفی، 2ج، مجمع الفكر الاسلامی، قم، 1414ق، 440+423ص، عربی.
52. نخبه المقال فی تمییز الأسناد والرجال، عباس حاجیانی الدشتی، مطبعه مهر، قم، ح 1397ق، 535ص، عربی.
این كتاب، تحقیقی در اسناد شیخ طوسی و شیخ صدوق است.

چهار. فقه الحدیث
نوشته های مستقل و مدون در این بخش كمتر از دیگر بخش هاست. دیدگاه عالمان شیعی در این زمینه را باید از لابه لای كتب اصولی، فقهی، شرح كتب حدیث و برخی كتب علم الحدیث به دست آورد.
در این جا مواردی را می آوریم:
1. مصابیح الأنوار، سید عبداللَّه شُبَّر (م 1342ق) ، 2ج، مكتبه بصیرتی، قم، 462 +448ص، عربی.
2. الأرض والتربه الحسینیه، محمد حسین آل كاشف الغطاء (1294-1373ق) ، مؤسّسه أهل البیت علیهم السلام، بیروت، 1402ق - 1981م، ص 35-44، عربی.
3. فلسفه المیثاق والولایه، سید عبدالحسین شرف الدین (1290-1377ق) ، دارالكتاب، قم، ص 4-7.
4. المیزان، السید محمد حسین الطباطبائی (م 1402ق) ، بحث های روایی.همچنین تعلیقه های ایشان بر برخی مجلّدهای بحار الأنوار.
5. الأخبار الدخیله، محمدتقی شوشتری (1320- 1415ق) ، 4ج، مكتبه الصدوق، تهران، 317 +319 +287 +272ص، عربی.
6. تقیه،[4] علی صفایی، انتشارات هجرت، قم، 1409ق، ص 44-59، فارسی.
7. سنّت، ابوالفضل شكوری، نشر حُر، قم، سوم، 1360ش، ص 205-256، فارسی.
8. مجموعه آشنایی با نهج البلاغه، محمّد دشتی، مؤلف، قم، 1366ش، ج 2 و 3، ص 200، فارسی.


[1] . این مقاله، پیش از این، در میراث حدیث شیعه (دفتر هفتم) منتشر شده است.
[2] . رجوع كنید به مقاله «بازسازی متون مفقود» در همین كتاب.
[3] . معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 41 - 42.
[4] . در كتاب تاریخ علم الرجال، نوشته شیخ حسین راضی عبداللَّه، به برخی آثار معرّفی شده به عنوان كتب‏رجالی برمی‏خوریم كه از ذكر آنها خودداری شد، مانند: مقتل الحسن‏علیه السلام، مقتل حجر بن عدی و... (ص‏26) ، كتاب الأنبیاء (ص 28) ، نسب آل أبی طالب (ص‏33) و من شهد صفین مع علیّ من الأنصار (ص‏32) و... .

مهدي مهريزي - حديث پژوهي، ج1، ص61


١٧:٢٦ - 1392/06/09    /    شماره : ١٥٦٥٩    /    تعداد نمایش : ١٢٠٥خروج

   مطالب مرتبط
 منبع شناسی علوم حدیثی (1) (خبر)
 كتابشناسی علوم قرآن (2) (خبر)
 اصطلاحات درون و برون حدیثی و کتابشناسی (2) (خبر)
 سبک زندگی اسلامی (2) (خبر)
 تعريف روان شناسي فيزيولوژيك (خبر)
  شناخت اجتماعي (خبر)
 دلایل علمی تغییر فصل‌ها را بشناسید (خبر)
 آداب باطنی تلاوت قرآن (2) (خبر)
 آثار استماع قرآن (2) (خبر)
 استماع قرآن (2) (خبر)
 ثواب قرائت قرآن كریم (2) (خبر)
بازدیدها
امروز :3325
کل بازديدها :17221813
بازديدکنندگان آنلاين :6
بازديدازاین صفحه :207628