نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دین و اندیشه > ولایت فقیه 


  چاپ        ارسال به دوست

تجسّم اسلام مبارز (2)

این بچه های لبنانی سمبل هایی از این مبارزه بودند. سمبل هائی بودند از آن فرق وامتیاز معنوی كه برای به پا نگاه داشتن و حراست انقلاب ضروری می باشد. بدون وجود واقعیت (بد) كسی وجود ضد آن یعنی(خوب) را نمی تواند مسلم فرض كند.
خودایرانی ها ممكن است این شایستگی را كه خود را پاك و خالص بنامند نداشته باشند ولی انگیزه اسلامی آنان پاك و خالص بود و دشمن قطعا بد و زشت بود. چطور می توانست حقیقت دیگری غیراز خدا مقابل بدی و زشتی بایستد به این دلیل كه بدی و زشتی وجود داشت پس آنچه كه در مقابل ایستاد خوبی بود.ایرانی ها توسط رهبرشان یاد گرفته بودند كه بدینگونه بیندیشند. هیچ چیز نه حتی انتقادات ابراهیم یزدی و نه مقاومت مجاهدین خلق می توانست هواداران و طرفداران (خط امام) را به هراس اندازد و مانع توسل آن به این طبقه بندی سیاه و سفیداز قضاوت گردد زیرا فقط به این طریق است كه فرضیه خوب مقابل بد می تواند مقرر گردد و تحقق یابد.
ما حدود 45 دقیقه بود كه آنجا بودیم كه نشانه های ورودامام ظاهر گشت.این نشانه ها واضح بودند: چند روحانی از در وارد شدند واین را رساندند كه رئیس مرد مقدس فرمانده و رهبر امام در راه می باشد.
با ظاهر شدن خمینی دم در همه به روی پا بلند شدند و فریاد زدند: (خمینی خمینی، خمینی ...) همه به نظر می رسیدند كه بی اختیار تحت تاثیر و كنترل موجی از عشق و دوستی قرار گرفته اند. در عین حال كه این واقعیت نیز برایشان آشكار بود كه تك تك سلول های قلبشان حاوی چنان اطمینانی است كه: آنچه را و یا كسی را كه چنین محبت و عشقی را نثارش می كردنداز دیدگاه الله مسلما سزاوار چنین احترام و جلالی می بود. به واقع باید: بگویم كه: چنین وجد و شوری كه نثارامام شد آن قدرها یك انعكاس و عكس العمل بر پایه عقیده ای ثابت و مشخص ازامام نبود بلكه بیشتر سرودی بود ناشی از تمجید و فرط خوشحالی كه صرفا در نتیجه جذبه بسیار نیرومنداین مرد به وجود آمده بود.
وقتی در به روی او باز شد من احساس كردم: طوفانی ازانرژی داخل گردید طوفانی كه هر ملكول را در ساختمان بلرزه در آورد و توجه را چنان جلب كرد كه باعث شد هر چیز دیگراز نظر ناپدید شود.او توده ای از نور بود كه به وجدان و درون هر كس كه در آنجا بود نفوذ كرد.
من این فكر را داشتم كه: (مهم نیست چه شكل و شمایلی این مرد میخواهد داشته باشد) من مسلما با دقت به صورتش نگاه نخواهم كرد تا انگیزه او و طبیعت واقعی اش را دریابم. قدرت وقار و تسلط مطلق او همه این فكر مرا به هم ریخت. من به سادگی آن انرژی واحساس را كه از وجوداو در بالكن پرتوافكنی می كرد احساس كردم و تجربه نمودم.
او یك طوفان بود در عین حال كه آدمی می توانست سكوتی مطلق در درون این طوفان ببیند. چیزی در درونش ساكن بود لیك همین سكون همه ایران را به حركت در آورد.او یك بشر عادی نبود.
در واقع از میان همه به اصطلاح مقدسینی كه من ملاقات نموده بودم: دالایی لاما (راهب های بودائی حكیمان هندو) هیچ كدام كاملا وجود هیجان آور و محرك خمینی را نداشتند. برای آنها كه قادرند ببینند و احساس كنند نه صداقت و درستی او مورد سوال و شك و تردید قرار می گیرد و نه این ادعای مردمانش كه او براستی از صورت یك بشر عادی (یا غیر عادی) گذشته و در چیزی مطلق و خالص سكنی یافته است.
این خلوص در هوا در حركات اندامش در جنبش دستهایش در شعله شخصیتش و بالاخره در سكوت و آرامش وجدانش جلوه گر بود.
هیچ رمز و رازی دراین كه چرااواین چنین مورد عشق و محبت میلیونهاایرانی و مسلمانان سراسر جهان بود وجود نداشت واو لااقل به من توانست پایه تجربی نظریه رسیدن به مراحل بالای آگاهی را ثابت نماید. بله صورت بسیار جدی و روش قضاوت مطلق گونه اش كاملا ظاهر و آشكار بود لیك با توجه به شرایطی كه او در آن قرار داشت مناسب بودن هر حركت و رفتاراو كاملا قابل تایید بود.این مرد به واقع شگفت آورترین واستثنائی ترین فردی بود كه من در همه عمر خود دیده بودم.
در آغاز او سخن نگفت یك مرد روحانی دیگر سخنانی ایراد كرد. خمینی در سكوتی پاك و یكدست و توازنی كامل نشسته بود.او بی حركت بود جدا و منفصل بود دراقیانوسی از آرامش و صلح بود چیزی جنبده و محرك آمیخته بود چیزی آماده بود تا كشمكش و ستیزی ابدی ایجاد كند.
او حتی زمانی كه مرد روحانی دیگر سخن می گفت صحنه را تحت الشعاع قرار داده بود. همه چشم ها به خمینی خیره شده بودند ولی حتی كوچكترین نشانه ای از خودپرستی خودبینی و منیت دراو وجود نداشت. همه وجوداو به سختی و در عین حال با طیب خاطر متوجه تمركز حواس خود بود. با وجود مقاصد واهداف و بسیار سخت و جدی صداقت و درستی سازش ناپذیر چیزی كاملا آرام و صاف وجود داشت كه حركات دستهایش صدای صاف كردن سینه اش و تمركز حواسش را هدایت می كرد.
اینجا صدها وطن پرست و مسلمان عظمت و بزرگی او را فریاد برآورده بودند عشق خود را به او سوگند یاد كرده بودند لیك در حین شنیدن و دریافت همه اینها او در خود باقی ماند او بی حركت باقی ماند او بی حركت ماند او بی حركت باقی ماند او بی حركت ماند او در مقام یك حالت درونی تزلزل ناپذیری باقی ماند كه كاملا ورای مرزهای آن رابطه علت و معلولی كه می شناختم بود.
خواننده دراینجا ممكن است از گزافه گوئی من در توصیف این مرد به اصطلاح رم كند اما باید بداند كه با وجود همه آنچه كه من شنیده بودم با وجود دلایل و مدارك متناقضی كه قبلا به من داده شده بود اثر فوری و عینی از آنچه كه امام خمینی بود ربطی به نظر و عقیده نداشت.
این تجربه به واقع مدهوش كننده تر نیرومندترازاینها بود. تصور كنید آن لحظه ای را كه بچه بدن خود را با فشاراز رحم مادر بیرون می كشد یا آن لحظه ای را كه آدمی ممكن است بناگاه چشم گشاید به روی این حقیقت كه دارند در رحم یك فرد خلق می شود یا لحظه ای را كه آدمی با آگاهی كامل می داند كه دارد می میرد. پایه واساس همه این تجارب عاملی تعیین كننده خارج ازاطلاعات شخصی می باشد آنچه كه دراینجا حكمفرماست طبیعت باطنی و ذاتی واقعیتی است كه تجربه به وجود می آورد.
این چنین بود آنچه كه در صبحگاه چهارشنبه 9 فوریه 1982 در شمال تهران اتفاق افتاد. مثل این بود كه ذهنی بودن تجربه توسط چیزی كه كاملا پایه واساس آگاهی من بود عینیت یافت. من در واقع به آن طرز و روش از تجربه كه به طور معمول معین می كرد چه افكار واحساساتی در آگاهی من از نفس وجود دارند فائق آمدم. خمینی تااین حد نیرومند بود. خمینی تااین حد قوی بود. خمینی تااین حد شكست ناپذیر بود.
برای لحظه ای من همه قوای محرك وانگیزه انقلاب را همه تاریخ سرنگونی شاه را موزونی شهادت را تمدن قدیمی اسلام را كه به طور موقتی غرب را تحت الشعاع قرارداد همه اینها را در وجوداین مرد دیدم.او قلب احیای اسلام بود.او منبع انقلاب بود.او منبع همه آن قدرتی بود كه این انقلاب واسلام به دنیا عرصه كرده و شناسانیده. مطمئنم كه بدون او هنوز رژیم شاهنشاهی در جای خود بود واسلام به عنوان عاملی در سرنوشت سیاسی خاورمیانه به طور موثری زدوده شده بود.
با دیدن خمینی این سئوال كه: آیا انقلاب می تواند دوام بیاورد و زنده بماند برایم پیش آمد زیرا كه به نظر واضح می آمد كه تمام الهامات از رهبر خمینی ناشی می گردند. خمینی انقلاب بود. آنان كه آن آگاهی واحساس لازم را دارند كه بتوانند آنچه را كه خمینی عرضه كننده اش است بشناسند بناچار پر می شوند از گرمی و حرارت اسلام از اطمینان شهادت واز عزمی راسخ برای گستردن اسلام به صحنه گیتی.
خمینی مركز ثقل این فوران وانفجاراسلامی بود. خمینی سرچشمه آن نیروی معنوی بود كه به قلبهای مسلمانان سراسر خاورمیانه جریان یافت یا لااقل آن مسلمانانی كه ذاتا به قلب اسلام نزدیك بودند.
او یك بار لبخند نزد صورتش با سختی نرم نشدنی به روی قصد و هدفش متمركز بود. خداوندازاو هر چیزی را طلب می كرد.او همه زندگی خود را وقف خدمت به خدا نموده بود. راه و مسیراو مشخص بود و آن رسانیدن اسلام به اهمیت و بزرگی بود كه تكوین الهی الهی اش آن را پیش بینی نموده بود.او برای اسلام زندگی می كرد.او وسیله ای برای اسلام شد. او هدفی و مقصودی غیرازاجرای اسلام نمی داشت. مثل این بود كه شخصیت او با مقصود و هدف نهایی و عالی او آمیخته گردیده است.
با وجود همه نفرتی كه نسبت به اوابراز شده است (و من فكر كردم به میلیونها نفراز مردمی كه در زمان بحران گروگانگیری بسیاری از روزهای خود رابا نفرت یا لااقل احساسات و فكری منفی نسبت به او گذرانیده بودند. فكر كردم كه او هدف قویترین و نیرومندترین نفرتها و دشمنیها بوده است) بااین حال به نظر می آمد كه چنین چیزی هم به روی او اثری نگذارده است.او باندازه كافی قوی بود تا بتواند با چنین چیزی مقابله نماید.اما من دریافتم كه در واقع همین نفرت از او سبب تقویت انقلاب گردیده است واو را نیز نیرومندتر ساخته است.
او برای تایید دیگران زندگی نمی كرداو زندگی نمی کرد كه قهرمان گردد. و برای رضایت خاطر خود نیز زندگی نمی نمود.او زندگی می كرد برای آن حقیقتی كه در قوانین اسلام یافته بود برای وحی های پیغمبر و برای آن سعادت و فناناپذیری كه فقط از طریق اسلام ممكن می بود.

مجله حوزه، ش37-38 (رابين و ودزورث كارلن- تاريخ انتشار: 15 ژوئيه 1982 كانادا)


١٨:٠٤ - 1392/09/11    /    شماره : ٢٣٨١٨    /    تعداد نمایش : ٦١١خروج

   مطالب مرتبط
 تجسّم اسلام مبارز (4) (خبر)
 تجسّم اسلام مبارز (3) (خبر)
 تجسّم اسلام مبارز (1) (خبر)
 امام خمینی از رواق چشم یاران (2) (خبر)
 امام خمینی (ره) از منظر دانشمندان جهان (2) (خبر)
 تمثال خورشید در تصویر آینه (2) (خبر)
 رمز موفقیت امام خمینی(ره) در انظار یاران (2) (خبر)
 رابطه امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی (2) (خبر)
 رابطه قرآن و کلام و اعتقادات (خبر)
 از رواق چشم یاران (6) (خبر)
 از رواق چشم یاران (5) (خبر)
بازدیدها
امروز :13010
کل بازديدها :17168823
بازديدکنندگان آنلاين :5
بازديدازاین صفحه :286093