13 آذر 1402, 0:13

حدیث: هركس به خاطر خدا تواضع كند، خداوند او را عزت و رفعت مى‏ بخشد؛ و هركس تكبّر كند، خدا او را پايين مى‏ كشد؛ و هركس در زندگانى‏ اش ميانه روى كند، خداوند به او روزى مى ‏دهد

حدیث: هركس به خاطر خدا تواضع كند، خداوند او را عزت و رفعت مى‏ بخشد؛ و هركس تكبّر كند، خدا او را پايين مى‏ كشد؛ و هركس در زندگانى‏ اش ميانه روى كند، خداوند به او روزى مى ‏دهد هركس به خاطر خدا تواضع كند، خداوند او را عزت و رفعت مى‏ بخشد؛ و هركس تكبّر كند، خدا او را پايين مى‏ كشد؛ و هركس در زندگانى‏ اش ميانه روى كند، خداوند به او روزى مى ‏دهد؛ و هركس ولخرجى كند، خداوند محرومش مى‏ سازد؛ و هركس مرگ را زياد ياد مى‏ كند، خداوند دوستش مى‏ دارد.
Powered by TayaCMS